Quy trình thực hiện dự án

1. TIẾP NHẬN & XỬ LÝ YÊU CẦU

2. HỒ SƠ THẦU

- Chuẩn bị hồ sơ cần thiết cho đấu thầu

- Trình giá/Nộp thầu

- Ký hợp đồng

3. TRIỂN KHAI THI CÔNG

- Lập SĐTC công trường

- Trình mẫu vật liệu/Shop drawings/Tiến độ thi công

- Đặt hàng

- Triển khai sản xuất và thi công

4. HOÀN THIỆN

- Lắp đặt hoàn thiện

- Kiểm tra chất lượng

- Trình bày bản vẽ hoàn công

5. BÀN GIAO

- Quyết toán

- Thanh lý hợp đồng

6. DỊCH VỤ HẬU MÃI

- Bảo hành

- Bảo trì

Quy trình sản xuất

1. RA PHÔI

2. ĐỊNH HÌNH

3. LẮP RÁP

4. HOÀN THIỆN

5. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

6. ĐÓNG GÓI VÀ GIAO HÀNG